fbpx

Anders Persson

Senior managementkonsult

Anders arbetar som senior managementkonsult inom systematiskt innovationsarbete och hjälper organisationer med att nå sina strategiska mål. Den operativa erfarenheten som Anders har inom ledningsgruppsarbete och affärsmodellering gör att han kan hjälpa organisationer med att arbeta framtidsorienterat som är en förutsättning för att överleva i den globala konkurrensen.


Anders är bosatt i Växjö med en idrottstokig familj. Anders är en lugn och lojal person som gärna arbetar metodiskt för att komma fram till önskat resultat. I.o.m. att Anders arbetat inom IT-branschen och inom den tillverkande industrin har han en god teknisk kompetens samtidigt som han kan leda grupper mot uppsatta mål.

Anders har både arbetat som konsult och i linjeroll i sitt arbetsliv där har han haft flera roller inom flera verksamhets och IT-projekt. Anders har hjälpt kunder med förstudier och andra rådgivande uppdrag men även mer tekniska projekt. Uppdragen har varit inom olika branscher så Anders har stor förståelse för olika arbetssätt och olika förhållningssätt.

Kontaktuppgifter

Mobilnummer: +46 761 46 08 60
E-postadress: anders.persson@leaps.se

Företag som jag varit verksam i

LEAPS 2 Future AB

Period: 2019- 
Roll: Senior Konsult, Delägare

Tillsammans med Peter och Kristian driver jag en verksamhet med inriktning på att hjälpa företag med att komma igång med ett systematisk innovationsarbete för att säkerställa framtida affärsmöjligheter och minska riskerna för felinvesteringar.

Viking Beds of Sweden AB

Period: 2016 - 2019
Roll: Vice VD

Efter ett konsultuppdrag på Viking Beds blev jag anställd som Vice VD. Jag ledde ledningsgruppen med framtagande av affärsmodell, processer och organisation samtidigt som jag var logistikansvarig. Jag coachade övriga avdelningschefer så att de kunde utveckla företagets arbetssätt och kultur på det sätt ledningen beslutat.

Crepido Systems AB

Period: 2012 – 2016
Roll: Senior Konsult

Som senior konsult deltog jag i managementuppdrag där jag bl.a. analyserade kundernas processer, IT-system och affärsmodell. På Crepido ansvarade jag för en grupp konsulter och var med i företagets ledningsgrupp där jag ansvarade för en del av ett affärsområde (Business Intelligence). Jag byggde upp en BI-organisation med ett antal personer och kunduppdrag inom flera olika branscher.

Westbahr AB

Period: 2008 – 2012
Roll: BI-konsult

På Westbahr arbetade jag främst som BI-konsult med flera projekt hos kunder inom tillverkande industrin och offentlig verksamhet. Jag var även delaktig som systemarkitekt i flera projekt och ansvarade för utvecklingen av en e-handelslösning.

Systeam Datakonsult i Växjö AB

Period: 1999 – 2008
Roll: Affärssystemkonsult

I rollen som affärssystemkonsult var jag med och implementerade och utvecklade lösningar inom och i angränsande till affärssystemet Jeeves och den senare delen av anställningsperioden var jag även med att delta och leda flera processkartläggningsprojekt. Jag var främst inblandad inom OLFI, MPS, BI och dokumenthantering. Kunderna var verksamma inom tillverkande industrin, fordonsindustrin och tjänsteföretag.

ABB Alstom Power

Period: 1994 – 1999
Roll: Produktionsplanerare

Som produktionsplanerare ansvarade jag över ett antal produktionsgruppers planering både på lång och kort sikt. Jag var även delprojektledare över ett implementationsprojekt av affärssystemet Jeeves där jag ansvarade över implementationen av modulerna MPS och lager.

World Trade Center
Södra Järnvägsgatan 4A
Business Center
352 29 Växjö