fbpx
Skip to main content

Alexander Osterwalder gav inspirerande idéer i Berlin

Vi var båda på en Master Class i Berlin, som anordnades av Strategizer. Där presenterade Alexander Osterwalder och Yves Pigneur, upphovsmakarna till Business Model Canvas, sina senaste tankar, övningar och modeller om utveckling av organisationer och affärsmodeller. Med en bitvis euforisk och energisk deltagarskara gav dagarna en både intressanta och stimulerande stunder.

Vad tar vi med oss hem?

  • Hur man driver ”innovation sprints” för att skapa innovationer i affärsmodeller,
    processer och erbjudanden i stora organisationer.
  • Nya metoder för hur man designar tester för att validera hypoteser.
  •  Hur man kan arbeta med sin kultur för att den ska vara fungerande och tillföra värde
    i den föränderliga tid som vi går in i.