fbpx
Skip to main content

Kör ni målstyrning eller hypotesdrivet?

På LEAPS arbetar vi med att lära ut och implementera hypotesdrivet arbetssätt hos kunder. Men vad är det egentligen och hur förhåller det sig till målstyrning? Hypotesdrivet arbetssätt skiljer sig mycket från det traditionell management som är upprättad efter processoptimering. Processoptimering handlar om att berätta för medarbetarna både vad de ska göra och hur de ska göra det. Processoptimering passar bra för ”ständiga förbättringar” där man har en stabil process (standardiserade processer kan ofta automatiseras just eftersom de är stabila). Organisationer behöver dock nu låta sina anställda arbeta mer med det som är okänt och med förändring. Det är då ett hypotesdrivet arbetssätt extra viktigt och man har större möjlighet att uppnå en lärande organisation.

Så vad är då en hypotes? En hypotes kan beskrivas som ett uttalat antagande som används för att testa och utvärdera om antagandet är sant och hitta lärdomar av testerna. Ett exempel på en hypotes skulle kunna vara:

”Vi tror att många potentiella kunder väljer våra konkurrenter pågrund av att konkurrenternas produkt finns i flera färger medans vi bara har svart. Genom att erbjuda flera färger på vår produkt kan vi ta marknadsandelar och öka vår omsättning”

Denna hypotes är ett antagande om att ”Det är viktigt för kunderna att kunna välja på flera färger” och har ett tydligt mål ”Om vi erbjuder flera färger på vår produkt så kommer vi ta marknadsandelar och öka omsättning”. Denna hypotes ska sedan testas med enkla, snabba och billiga experiment, men mer om det i en annan gång.

Nu över till målstyrning. Det som bevisats framgångsrikt gång på gång, ska vi inte använda det? Jo, tydliga mål är lika viktigt som alltid. När man jobbar med innovation jobbar man med okända saker. Det är då viktigt att teamet har ett mission som det kan sätta upp tydliga mål för, precis som vanligt. Men eftersom hur man ska uppnå dessa mål är okänt, så skapar man hypoteser som testas med experiment. Lärandet från experimenten leder till vidare utveckling mot målen.

På LEAPS håller vi just nu på att lansera ett utbildningspaket för organisationer som vill börja med hypotesdrivet arbetssätt. Vill ni veta mera så kontakta mig eller Anders Persson.