fbpx
Skip to main content

Därför ska du göra antaganden för att öka tillväxten

Sedan jag startade LEAPS tillsammans med Kristian och Peter, har jag fått insikter om hur man kan öka ett företags tillväxt.

Jag har arbetat med beslutsstöd, business intelligence och analyser i över 20 år och hjälpt kunder med att följa upp både den interna verksamheten och en del omvärldsbevakning m.h.a. olika verktyg som samlar in, samkör och presenterar information från en eller flera datakällor. Detta är ett bra sätt att se hur verksamheten följer sina mål.

Jag tycker organisationer lägger för lite tid på är att analysera och observera kunder och dess beteende. Framförallt för att lära sig saker om kunderna, vad, hur och varför de gör saker på ett specifikt sätt.

För att få en större vetskap om kunden tycker jag att man behöver komma kunden mycket närmare och jag tänker att man utifrån den information man har om kunden, göra antaganden och mäta beteenden eller ställa frågor till kunden för att få svar på om de antagen man gjort stämmer. Det är det mest effektiva sättet att lära sig vad kunden behöver och vill ha. För att inte komplicera det så föreslår jag att man skapar mindre och mer specifika antaganden och dokumentera de insikter du får av svaren. Ett exempel på ett antagande skulle kunna vara.

”Vi tror att mammor till barn mellan 0 till 3 år köper regnkläder till sig själva i större utsträckning än vad genomsnittet av kvinnor gör.”

För att testa antagandet följer man upp försäljningen av regnkläder och har då lärt sig om det stämmer eller inte. Genom att göra många små antaganden och tester får man insikter och lär sig mer om sina kunder för att kunna erbjuda dem bättre produkter och erbjudanden. Arbetar man kontinuerligt och strukturerat med antaganden och tester är jag övertygad att man har mycket bättre förutsättningar att öka företaget tillväxt.

Följ @leapsstudios på Instagram 

Anders Persson

anders.persson@leaps.se
+46 761 46 08 60