fbpx
Skip to main content

Välgrundade och  datadrivna beslut

Välgrundade och  datadrivna beslut

Använd faktisk data för att fatta strategiska och operativa beslut

I en värld där information och data ständigt ökar i omfattning och betydelse, är det viktigare än någonsin för företag att fatta välgrundade och datadrivna beslut. Att vara datadriven innebär att använda insikter från faktiska data för att fatta strategiska och operativa beslut, vilket leder till bättre resultat och ökad konkurrenskraft. Låt oss förklara varför det är avgörande för ditt företags framgång att vara datadriven och hur vi kan hjälpa dig att bli det.

Att vara i en datadriven organisation där verksamheten fattar beslut på data och inte gissningar kommer vara skillnaden mellan att finnas kvar och utvecklas eller att sakta dö.

Även om man inte är redo eller har en strategi så börjar allt i att man behöver se över var sin data finns och också försöka hitta en person som kan vara ansvarig. Ett av de största problemen inom detta området är att man lätt bygger silos, där man inte kan komma åt datan till andra system och så klart legala aspekter som GDPR. Allt går att hantera om man jobbar på rätt sätt och kan man få fram en bra strategi och ge ett ansvar så kommer man att komma långt.