fbpx
Skip to main content

Vi skapar innovativa organisationer

Vi skapar innovativa organisationer

Vi skapar innovativa organisationer

För att förbereda sig inför framtiden behöver alla organisationer arbeta med innovation. Vi följer ISO 56000 – Innovation management, i allt vårt arbete om innovation och om man sammanfattar det så beskrivs innovation där som…

”Något nytt eller förändrat som levererar
eller omfördelar värde”

Innovation är alltså något okänt till en början, det behöver inte vara en produkt utan kan vara en process, affärsmodell, organisationsstruktur, en tjänst, något i produktionen eller ett ledningssystem.

Nivån på en innovation beror mycket på vilken organisation som arbetar med innovationen. Vi arbetar med innovationer på tre nivåer. Innovation som en världsnyhet eller nyhet för branschen eller om det är helt nytt för den organisationen som vi arbetar med.

Med ett kontinuerligt innovationsarbete säkerställer man tillväxten på en längre sikt i en organisation, då det alltid kommer finnas idéer att utveckla vidare på. Detta är också ett sätt att öka konkurrenskraften inom en större marknad och att vara framtidssäker.

Dagens organisationer är slimmade och det finns ingen extra tid till att fånga upp och utveckla nya idéer. Därför behöver varje organisation ha en innovationsprocess där man tillsätter tid och resurser för att på ett effektivt sätt fånga upp, verifiera och utveckla idéer. Vi utgår från en innovationsprocess som stödjer ISO 56000 när vi hjälper våra kunder att införa sina innovationsprocesser. Vi har kompletterat den med material från McKinsey, Tendayi Viki samt våra egna erfarenheter från sextio års konsultarbete.

För att innovationer skall skapas ofta och på ett kostnadseffektivt sätt behöver organisationen kontinuerligt fånga upp och göra små experiment på idéer som finns i organisationen eller bland dess kunder och samarbetspartners.

En innovation är inte klar förrän den levererar eller omfördelar värde så det är väldigt viktigt att fullfölja idéerna hela vägen tills att den är färdigutvecklad och implementerad så att man kan mäta värdet.

För att hjälpa våra kunder att förstå om de innehar de innovationsförmågor de behöver för att uppnå sin strategi samt för att kunna förstå hur en organisations innovationsförmågor utvecklas över tid, arbetar vi med mätningar av innovationsförmågor enligt ISO 56004. I våra mätningar ser vi inom vilka områden organisationen innoverar, hur de olika stegen i innovationsprocessen fungerar, vilken ledarstil organisationen tillämpar i sitt innovationsarbete, vilka förmågor de besitter mm.