fbpx
Skip to main content

Nya, billigare, effektivare sätt att nå dina kunder

Det här är ett inlägg i en serie inlägg om hur man kan öka sina chanser att komma ut som en vinnare ur Corona-krisen. Det första inlägget i serien hittar du här och det andra inlägget här.

Utgångspunkten i den här inläggserien är att marknaden kommer vara mindre när världen startar upp efter Corona-krisen. Om vi vill behålla samma omsättning bör vi därför jobba med tillväxtstrategier. I inlägg två gick jag igenom hur man kan jobba med att hitta närliggande erbjudanden till befintliga kunder eller att erbjuda samma erbjudanden till liknande eller helt nya kundsegment.

I det här inlägget utgår jag precis som i inlägg två ifrån Business Model Canvas och jag kommer nu gå igenom det område som kallas kanaler. Känner du inte till Business Model Canvas kan du gå tillbaka till inlägg två, där finns en referens till en genomgång om vad det är.

Kanaler kan beskrivas som alla tillfällen då du är i kontakt med dina kunder. Dina kommunikations, distributions och försäljningskanaler utgör ditt företags gränssnitt med kunder. Dina kanaler är kundkontaktpunkter och spelar en viktig roll i kundupplevelsen. Dina kanaler har flera funktioner och kanalerna används i kundresans fem faser:

  • Medvetandegörande – Att öka medvetenheten bland kunderna om ett företags produkter och tjänster
  • Utvärdering – Hjälpa kunder att utvärdera ditt företags erbjudande
  • Köp – Tillåter kunder att köpa specifika produkter och tjänster
  • Leverans – Leverera ett erbjudande till kunder
  • Eftermarknad – Tillhandahålla kundsupport efter köpet

Fler kanaler är naturligtvis en möjlighet att nå fler kunder och potentiellt sett nya kundsegment och bättre utnyttjade kanaler ger chans till större intäkter. Samtidigt kostar givetvis fler kanaler mera resurser och ett splittrat fokus. Så att utvärdera de kanaler ni redan har är väldigt viktigt och att avsluta olönsamma kanaler, nödvändigt.

När jag var på Gemla Fabriker förra veckan så pratade vi om hur de kunde göra sina befintliga kanaler tydligare och presentera hela sitt erbjudande i alla kanaler. När jag besökte dem blev det tydligt för mig att de erbjöd produkter som jag inte kunde utläsa från deras webb eller köpa i deras webshop.

Kanaler delas in i två kategorier. Direkta kanaler som är kanaler som du äger själv t.ex. en säljkår, en website eller en kundsupport. Direkta kanaler har oftast högre marginal men kostar också mer då du är ansvarig för infrastruktur och operationella kostnader. Indirekta kanaler är kanaler som partners äger men som du utnyttjar. Indirekta kanaler har ofta lägre marginal men kostar oftast mindre och kan vara lättare att skala upp/skala ner. Båda kan vara möjligheter för att nå nya kunder och båda kan vara värda att testa i Corona-tider.

Fundera nu på vilka nya eller förändrade kanaler som du skulle kunna testa i ditt företag. Välj sedan två och försök hitta ett billigt och snabbt sätt du skulle kunna testa om det skulle vara lönsamt att utnyttja de här nya kanalerna.

Till din hjälp kan du använda frågorna nedan:

  • Genom vilka kanaler vill våra kundsegment nås?
  • Hur når vi dem nu?
  • Hur är våra kanaler integrerade? Vilka fungerar bäst?
  • Vilka är de mest kostnadseffektiva?
  • Hur integrerar vi dem med kundrutiner?

Nedan har jag listat exempel på direkta respektive indirekta kanaler som du kan hämta inspiration ifrån.